Przejdź do treści

SP38 klasy 4-6 – zadanie 2

Uczniowie z klasy V SP 38 w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – „Przybij piątkę Rysiowi Krzysiowi” uczestniczyli w lekcji ekologicznej realizując zadanie II luty: NAUCZYCIEL. Lekcja dotyczyła zagadnień związanych z ochroną przyrody a w szczególności „Dlaczego musimy zadbać o czyste powietrze?”.

Uczniowie z klasy IV SP 38 w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – „Przybij piątkę Rysiowi Krzysiowi” uczestniczyli w lekcji ekologicznej przeprowadzonej przez p. Marię Jeżak realizując zadanie II luty: NAUCZYCIEL. Lekcja dotyczyła zagadnień związanych z ochroną przyrody a w szczególności „Planeta dawniej i dziś”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pracowali podczas zajęć a efekty możemy oglądać w postaci wykonanych plakatów.