Przejdź do treści

4 i 9 marca 2022 roku uczniowie klasy 5c uczestniczyli w lekcjach dotyczących form ochrony przyrody w Polsce oraz znaczenia środowiska naturalnego w życiu człowieka. Podczas zajęć rozwijali świadomość ekologiczną i wrażliwość związaną z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Uczniowie brali aktywny udział w ćwiczeniach i dostrzegali potrzebę dbania o naszą planetę. Piątoklasiści umiejętnie przedstawiali sposoby zachowania się na obszarze chronionym.