Przejdź do treści

SP26 klasy 1-3 – zadanie 2

W ramach realizacji zadań konkursu uczniowie brali udział w ciekawych zajęciach warsztatowych, które miały poszerzyć i usystematyzować wiedzę na tematy związane z ochroną środowiska.

Klasa 3 „przybiły piątkę detektywowi kropelce”.

klasie 3 uczniowie odwiedzili środowisko wodne, mówili o problemach związanych z czystością wód i jej ochrony przed zanieczyszczeniami. Dzieci wspólnymi siłami wykonały piękna dekorację o środowisku wodnym i „przybiły piątkę detektywowi kropelce”.