Przejdź do treści

25 kwietnia br., w ramach kampanii „Szanuj energię, chroń klimat”, uczniowie klasy 7a brali udział w zajęciach warsztatowych na ścieżce dydaktycznej, znajdującej się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Zajęcia poprowadziła edukator, pani Katarzyna Olek. Celem warsztatów był wzrost świadomości uczniów, związany m.in. z prawidłową segregacją odpadów „u źródła” oraz wykształceniem „dobrych nawyków” z tym związanych. Dzięki tablicom edukacyjnym oraz różnym formom aktywności przewidzianych w programie zajęć, uczniowie w przyjemny sposób mogli przyswoić sobie te ważne zagadnienia związane z ochroną środowiska.