Przejdź do treści

W ramach kampanii „Szanuj energię, chroń klimat”  w  klasach IV-VI,  w lutym 2022 r. zrealizowane zostały trzy  lekcje ekologiczne, dotyczące zagadnień ochrony przyrody. Lekcje przeprowadzono zdalnie na platformie Microsoft Teams –  w klasie 5a na lekcji wychowawczej dnia 7 lutego oraz w klasie 6a na lekcji biologii dnia 11 lutego i kole biologicznym dnia 10 lutego.

Celem lekcji było popularyzowanie wiedzy o ochronie przyrody, kształtowanie świadomości ekologicznej i wrażliwości na otaczający nas świat. Podczas zajęć korzystano m.in.  z materiałów edukacyjnych Nadleśnictwa Bielsko.

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobów ochrony przyrody;  gdzie wyróżnia się  ochronę obszarową, indywidualną i gatunkową. Uczniowie zapoznali się także z życiem takich zwierząt chronionych, jak ryś, wilk czy niedźwiedź.