Przejdź do treści

KLASY 1-3

25 kwietnia 2022 roku klasa 3 b brała udział w warsztatach poświęconych wodzie. Zajęcia prowadził przedstawiciel Klubu „Gaja” pan Jarosław Kasprzyk w parku za Gemini.
Dzieci dowiedziały się od czego pochodzi nazwa rzeki Białej, poznały miejsce jej źródła i ujścia. Doświadczalnie badały czystość rzeki i mierzyły jej temperaturę ( 10,5 C). Poznały też zwierzęta ( nartnik) i rośliny nabrzeżne (wierzby, brzozy, jeżyny). Mierzyły szybkość nurtu rzeki.
Po doświadczeniach cała klasa brała udział w sprzątaniu brzegu rzeki ze śmieci. Dzieci posegregowały odpady i zaniosły je do pobliskiego PSZOKa.