Przejdź do treści

Zgodnie z założeniami kampanii poinformowaliśmy wszystkich rodziców dzieci z naszego przedszkola o udziale w Akcji. Informacje zostały umieszczone na stronie przedszkola oraz posłane zostały na Mobidziennik.

Przeprowadzone zostały wstępne zajęcia z dziećmi na temat ekologii i wykonano wspólnie plakat informacyjny.

PLAKAT