Przejdź do treści

Przedszkole 23 – zadanie 4

Kolejny raz nasze przedszkole bierze udział w konkursie ekologicznym „Szanuj energię chroń klimat” organizowanym przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Wydział Ochrony Środowiska i Energii). Ideą 12-tej edycji konkursu o nazwie  „Piątka dla ekologii w Bielsku-Białej” są działania proekologiczne uczestniczących w nim placówek oświatowych. Grupa  Kasztanków miała do zrealizowania zadanie polegające na zorganizowaniu wycieczki ekologicznej związanej z energią elektryczną, cieplną, słoneczną itp. We wtorek 26.04.22 r. odbył się więc wyjazd mający na  celu wzbogacenie wiedzy i świadomości dzieci dotyczącej ochrony środowiska naturalnego. Przedszkolaki zobaczyły kolektory słoneczne przy krytej pływalni Troclik na os. Karpackim, a dzięki uprzejmości pana kierownika poznały zasady ich działania. Pomimo surowych warunków atmosferycznych Kasztanki wróciły do przedszkola zadowolone.