Przejdź do treści

Ognisko Pracy Pozaszkolnej odwiedziła Pani Anna-edukatorka Fundacji Ekologicznej ARKA.
Podczas zajęć mówiliśmy dużo o tym, jak ogromny wpływ my-ludzie mamy na środowisko, w którym żyjemy.
Następnie odbyła się gra RACJA-SEGREGACJA, gdzie dzieci odpowiadały na trudne pytania dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami.