Przejdź do treści

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 – zadanie 2

„Piątka dla ekologii w Bielsku-Białej” opartym na zagadnieniu dotyczącym wody. Film wraz z krótką informacja umieszczony jest na stronie szkoły.W ramach kolejnego zadania konkursowego w tegorocznej edycji kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” uczennice klasy 3Fap: Anna Kozik i Wiktoria Świgoń przygotowały film edukacyjny dot. ochrony wód pt. „Zanieczyszczenie wód globalnym problemem.”Piątka dla ekologii w Bielsku-Białej” opartym na zagadnieniu dotyczącym wody. Film wraz z krótką informacja umieszczony jest na stronie szkoły.

Anna Kozik, Wiktoria Świgoń